vsakovaniVsakování dešťové vody

Při vhodných hydrogeologických poměrech je možné nechat vodu „jednoduše“ zasáknout. Vsakovací jímka může mít různou podobu a konrétní řešení se navrhuje vždy podle místních podmínek.

Retence a řízené odpouštění

Nejčastější způsob zpracování srážkových vod odtékajících z rozsáhlých zpevněných ploch je jejich zadržení (retence) a následné kontrolované odpouštění do kanalizace. Při dešti dochází k příliš rychlému odtoku dešťové vody, a proto je nutné tuto vodu nejprve zpomalit v retenční nádrži a pak průběžně nechat odtékat do kanaliazace přes šachtu s nastavitelným (povoleným) odtokem vody do kanalizace. Toto řešení přichází v úvahů zejména v místech se špatnými hydrogeologickými poměry (bez možnosti vsakování).