Nádrže Modularis jsou díky menším půdorysným rozměrům vhodné pro aplikace s nedostatkem místa. Jsou určeny pod pochozí plochy a nesmí být pojížděny automobily. Základní nádrž má objem 2500L. Nabízíme i sestavy více nádrží (do 10 000L) s těsněním a propojovacím potrubím včetně vrtáku. V případě více nádrží má každá nádrž svou kopili a poklop. V případě zájmu lze kopuli zkrátit a poklop schovat pod trávník.

Základní nádrž 2500 l lze libovolně rozšiřovat pomocí přídavných nádrží 2500 l.

modularis-vykres modularisy-vykres