Akumulace – nádrže

Prvky pro nakládání s dešťovou vodou – akumulace, vsakování, filtrace
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtr – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtr – vsakovací tunel GARANTIA – odlučovač listí
Podzemní nádrž COLUMBUS – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí
Podzemní nádrž COLUMBUS – vsakovací tunel GARANTIA – odlučovač listí
Podzemní nádrž CRISTALL – podzemní filtr – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí
Podzemní nádrž CRISTALL – podzemní filtr – vsakovací tunel GARANTIA – odlučovač listí
Podzemní nádrž CRISTALL – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí
Podzemní nádrž CRISTALL – vsakovací tunel GARANTIA – odlučovač listí
Podzemní nádrž HERKULES – vsakovací nádrž HERKULES – podzemní filtr
Podzemní nádrž HERKULES – vsakovací nádrž HERKULES – filtrační nátoková šachta
Podzemní nádrž Li-Lo – vysoká hladina spodní vody, skalnaté podloží – filtrační nátoková šachta
Podzemní nádrž CRISTALL – filtrační koš v nádrži – přepad do kanalizace – recipientu
Podzemní nádrž COLUMBUS – filtrační sada SUPRA v nádrži – přepad do kanalizace – recipientu
Podzemní nádrž COLUMBUS – odlučovač listí – přepad do kanalizace – recipientu
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtr – vsakovací tunel GARANTIA – klidný nátok pro PREMIUM
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtr – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí – klidný nátok pro PREMIUM
Podzemní nádrž Li-Lo – vsakovací blok Rain Bloc – filtrační nátoková šachta
Podzemní nádrž CRISTALL – podzemní filtr – vsakovací modul WATERLOC – odlučovač listí
Podzemní nádrž CRISTALL – vsakovací modul WATERLOC – odlučovač listí
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtrační šachta s teleskopem – vsakovací modul WATERLOC – odlučovač listí – klidný nátok pro PREMIUM
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtrační šachta s teleskopem – vsakovací modul WATERLOC – odlučovač listí – klidný nátok pro PREMIUM – průmyslové stavby
Podzemní nádrž COLUMBUS – podzemní filtr – vsakovací tunel GARANTIA TWIN – odlučovač listí
Podzemní nádrž GARANTIA Li-Lo – akumulační nádrž 7500 l – vysoká hladina spodní vody – filtrační nátoková šachta
Podzemní nádrž CARAT XXL – MSZ – 26000Lodzemní filtrační šachta s teleskopem – vsakovací modul EcoBloc – odlučovač listí – průmyslové stavby
Podzemní nádrže – CARAT XXL – MSZ – 26000L, CARAT XXL – MSZ – 16000L, CARAT XL – 10000L
Podzemní nádrž Li-Lo – vysoká hladina spodní vody – 1500 litru, 3000 litru, 5000 litru, 7500 litru
Multi šachta DN 400 a DN 600

Vsakování a retence

Prvky pro nakládání s dešťovou vodou – akumulace, vsakování, filtrace
Multi šachta DN 400 a DN 600
Podzemní filtr – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí
Podzemní filtr – vsakovací tunel GARANTIA – odlučovač listí
Filtrační nátoková šachta – vsakovací blok Rain Bloc
Filtrační nátoková šachta – vsakovací tunel GARANTIA
SUPRA – filtr externí – vsakovací blok Rain Bloc – odlučovač listí
SUPRA – filtr externí – vsakovací tunel GARANTIA – odlučovač listí
Podzemní filtr – vsakovací modul WATERLOC – odlučovač listí
Filtrační nátoková šachta – vsakovací modul WATERLOC
Filtrační nátoková šachta – vsakovací blok Rain Bloc
Filtrační nátoková šachta – vsakovací modul WATERLOC – průmyslové stavby
Filtrační nátoková šachta – vsakovací blok Rain Bloc – podzemní filtrační šachta s regulovaným odtokem
Filtrační nátoková šachta – vsakovací modul WATERLOC – podzemní filtrační šachta s regulovaným odtokem
Podzemní filtr – vsakovací tunel GARANTIA TWIN – odlučovač listí
Filtrační nátoková šachta – vsakovací modul EcoBloc – Multi šachta DN 400 s regulovaným odtokem
Multi šachta DN 600 – vsakovací blok EcoBloc
Vsakovací modul EcoBloc