Úvod

Hospodaření s dešťovou (srážkovou) vodou

Tyto stránky jsou určeny projektantům, realizačním firmám, stavebním úřadům i laické veřejnosti. V oblasti vodního hospodářství se specializujeme zejména na problematiku hospodaření s dešťovou vodou, kde nabízíme komplexní řešení, a to jak pro rodinné domy, tak pro odvodnění velkých objektů. V naší nabídce najdete kromě základních produktů (nádrže, vsakovací zařízení), také veškerý doplňkový sortiment (filtrace, čerpací technika), zajistíme i dodávku kompletních projektů včetně odlučovačů ropných látek, lapačů tuků apod. Na monolitické podzemní nádrže poskytujeme záruku 15 let !!!